Tajuk: KETENANGAN HATI
Pensil 6B
Kertas: Yellow

Oleh:

Zuraida Dewi
1.02.2023

TAMAT.