Oleh:

Ahkarim.
Kedah, Malaysia.
02.06.2022.

TAMAT.