Foto (Irwan Abu Bakar, kedua dari kanan) =
https://twitter.com/drirwan2u?lang=en

I-rwan Abu Bakar ialah seorang professor dari bukan bidang seni
R-ajinnya menerajui penulis tidak terperi
W-awasannya membimbing penulis tanah air
A-mat prihatin menilai penulisan bidang yang diterjuni
N-amanya dikenali di Nusantara kini

A-mat mengkagumi segala usahanya
B-erkhidmat mengukuhkan Bahasa ibundanya
U-mpama berkorban demi bidang barunya

B-aik budi dan mulia hatinya
A-mbil peduli ahli kumpulan e-ekstravaganzanya
K-agum cara bimbingannya
A-hli kumpulan sangat menghormatinya
R-elevan dalam memberi segala tegurannya

GENRE: AKROSTIK

Oleh:

Salmah Amir
4 Ramadan 1444
Cyberjaya

TAMAT.