Orang beriman ketawanya sedikit,
hati lara berdosa meratap;
tetanggaku budiman awaslah sikit,
ada kera nak tebuk atap.

Oleh:

Amir Hamzah Mohd Wazir

TAMAT.