Lukisan ni ialah salah satu kawasan taman persiaran Tasik Merimbun, Daerah Tutong.

Oleh:

Noorhamy.
Brunei DS.

TAMAT.