Kutunduki suratul Isra
Tiada lain sebuah sejarah
Sejarah perjalanan malam
Tentang kecepatan cahaya
Tentang pergerakan “masa”.

Kutunduki Isra mikraj
Tiada lain sejarah perjalanan manusia
Yang menjelajahi angkasa ke Muntaha
Yang ditaburi keberkatan hikmah
Tiada lain melainkan hikmah Tuhan yang esa.

Kutunduki Isra Mikraj
Manusia pertama ke angkasa
Memetik hikmah
Malam panorama mikraj
Malam dibuai anugerah solat dan hikmah.

Nukilan:

Ibnu Qalbun
Brunei Darussalam.

TAMAT.