Kumpulan puisi mutakhir baharu terbit. Kata pengantar oleh Dr. Sakinah Abu Bakar, mantan pensyarah dan Ketua, Jabatan Sastera, USM.

Inventori Cinta – kumpulan puisi Nurimas SN terkini telah berada di pasaran. Menghidangkan 70 buah puisi yang dikelompokkan kepada dua segmen; puisi tradisional (PT) dan puisi moden. Dalam segmen PT, terdapat 35 puisi merangkumi pantun, syair, gurindam, dan seloka. Dalam segmen puisi moden pula, terdapat kepelbagaian genre seperti soneta, puisi tiga larik, dan sebagainya. Sebahagian karya telah tersiar di akhbar arus perdana dan media bercetak lainnya. Kepada peminat puisi, boleh dapatkan terus daripada penulis sebagai cenderamata.

Oleh:

Nurimas SN.
Malaysia, 14.02.2023.

TAMAT.