(Haiga)

awal Januari –
sepinggan “Menu Rahmah”
prihatin rakyat

Oleh:

Paridah Ishak.
Malaysia, 4.02.2023.

TAMAT.