Oleh:

Gagak Rimba.
Brunei DRS, 01.02.2023

TAMAT.