Jika dimaklumkan hendak bermesyuarat,
Kekemasan minit dapat dipererat.

jika dimaklumkan persediaan awal,
setiap perancangan pasti terkawal.

jika dimaklum lewat pulang,
hati keluarga tidaklah walang.

jika dimaklum program tertunda,
sebarang kekecohan tidaklah melanda.

jika dimaklumkan kejadian buruk,
hindari jiwa bersedih teruk.

jika dimaklum tentang kemenangan,
Doa harapan dalam tangan .

jika dimaklum soal kematian,
tahan kepiluan dalam penitian.

jika dimaklum hendak meminjam,
janganlah lama hingga berjam-jam.

Oleh:

Oui Bin Sal,
Tanah Merah.

TAMAT.