MENJADI POHON AKHIR ZAMAN

/i/
Tak pernah kita menyangka
akan tiba suatu masa
orang-orang mengemis
pakai iklan berbayar
di pelantar media sosial
tidak pernah kita bayangkan
yang menjadi kepala sindiket
adalah para pedagang sentimen
agama terancam – bangsa terpinggir
yang sedang bersenang-senang
melunjur kaki dalam velfire.

/ii/
apa lagi yang bakal terjadi
itu belum dapat kita jangka
yang benar-benar pasti
tanda-tanda pengakhiran
menjadi sesubur hutan hujan
bukan tunas dan kudup
bukan juga bunga-bunga
semua sudah menjadi tunjang

  • pohon cengal akhir zaman.

Klinik Bersatu, Simpang Ampat,
Pulau Pinang
21 Jun 2022

ibnudinassingkiri

Oleh:

Ibnu Din Assingkiri.
Malaysia.

TAMAT.