Oleh:

Ibnu Din Assingkiri
Pulau Pinang, Malaysia.

TAMAT.