Oleh:

Ibnu Din Assingkiri,
Batu Kawan, Pulau Pinng, MLyai,
9.11.2012.

TAMAT.